“Oud Goud”, Ontspannen musiceren voor senioren

Liefde voor de muziek en plezier in het samen musiceren is wat de leden bij elkaar brengt. De gemiddelde leeftijd van de 35 leden ligt rond de 70 jaar. Daar is echter weinig van te merken bij de keuze van het repertoire: zowel klassieke als populaire werken worden met veel plezier en inzet ten gehore gebracht. Het orkest staat onder de bezielende leiding van dirigent Wim Kleijn. De leden van het orkest komen uit de wijde omtrek van Driehuis, waar het oefenlokaal is gevestigd; zo zijn er onder andere leden uit Castricum, Hillegom en Zwanenburg.

LID WORDEN

RABO ClubSupport-aktie levert Oud Goud € 521,56 op!

Een persoonlijk bedankje – klik op onderstaande afbeelding

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom Biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu.
“Oud Goud” bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren.

Rabobank voor oud Goud
Oud Goud in Concert

Dringende oproep:

Ons sinds 1980 bestaande seniorenorkest, Kennemer Harmoniekapel voor ouderen “Oud Goud”, zoekt dringend klarinettisten, hoboïsten, trompettisten en cornettisten.

In de bijbehorende secties zijn momenteel een aantal vacatures, daarvoor is het orkest op zoek naar de genoemde muzikanten, die een steentje willen bijdragen aan het succes van ons orkest.

De leeftijd voor het lidmaatschap van onze Harmoniekapel is niet zozeer een onderwerp, wel de mogelijkheid om eenmaal in de veertien dagen, op woensdag te kunnen repeteren. De repetities zijn in het SOLI-Muziekcentrum, Kerkpad 83, 2071 CX Santpoort-Noord, normaliet van 11.00 tot 14.30 uur maar tijdens de Corona-crisis tot nader order van 10:30 tot 12:30 uur.

Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met onze voorzitter: 06-41143745.

Verslag van een Koffieconcert, Het Goud van Stem en Instrument

Bij binnenkomst in de Naaldkerk in Santpoort-Noord zijn de Kennemer Harmoniekapel ‘Oud Goud’ en het Christelijk Mannenkoor ‘IJmuiden’ bezig met de generale repetitie van het aan het eind van het koffieconcert gezamenlijk uit te voeren muziekstuk. Het klinkt magistraal in de geweldige akoestiek van deze kerk en belooft veel voor dit concert. En die belofte wordt waargemaakt. Buiten is het zonnig maar toch fris, binnen is het alleen maar warm in meerdere opzichten. Een mooi afwisselend programma, niet alleen in de keuze van de uit te voeren stukken maar ook in de volgorde van optreden. Hier is sprake van een samenwerking tussen verenigingen zoals de VG die graag ziet. De muziekkeuze van het alsmaar uitdijende ‘Oud Goud’ is geweldig met voor mij als hoogtepunt de uitvoering van ‘Vive la France’.  Niet iedereen zal het gezien of gehoord hebben, maar op de eerste rij ontstond bij dit stuk spontaan een VG-koortje!

In het tweede optreden was het Christelijk Mannenkoor op z’n best met een voor hen bekend repertoire. Ook hier voor mij een uitschieter en dat was de uitvoering van ‘O, bone Jesu’ van Palestrina. Bijzonder bij het optreden van dit koor was de opstelling van het koor rondom de dirigent. Deze opstelling kwam de zang ten goede maar betekende wel dat een deel van het ruim aanwezige publiek tegen de ruggen van de zangers aan moest kijken.
Het ‘Goud van Stem en Instrument’ klonk voluit in het gezamenlijke slotoptreden. Nog mooier dan bij de generale repetitie klonk het ‘Domine Salvam Fac Reginam Nostram’, een compositie van A. v.d. Giesen in een arrangement van M. Koekelkoren. Een van de trouwe bezoekers van de VG-koffieconcerten smeekte bijna om een herhaling, zo mooi was het.

Hans Geels, vicevoorzitter VG