Wie is wie?

Net als iedere andere vereniging kunnen ook wij niet functioneren zonder enthousiaste vrijwilligers.

Momenteel bestaat ons dagelijks bestuur uit:

Ben Molenaar

Voorzitter

Betty Wubbolts

Secretaris

06-47814966

hkoudgoud@gmail.com

Peter Hille

Penningmeester

Wim Kleijn

Dirigent

Evert van Kan

Webmaster / AVG functionaris

Dick Wardenier

Ledenadministratie; afwezigheid tijdens repetitie hier melden!

Ton Mullié

Algemeen bestuurslid

0255 513467

a.mullie@ziggo.nl